Dotacje

TOP-SERVIS Firma Handlowo Usługowa s.c. Marcin Pawelec, Małgorzata Pawelec informuje o otrzymaniu wsparcia realizacji projektu w ramach programu: „Wsparcie w ramach dużego bonu”. Tytuł projektu: „Opracowanie receptury epoksydowej farby do gruntowania spełniającej ekologiczne wytyczne Dyrektywy 1999/45/EC i 2004/42/WE„. Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Źródło finansowania:

Dotacja celowa z budżetu państwa

Kontakt

 

TOP-SERVIS

ul. Czereśniowa 60

21-007 Mełgiew-Krępiec


MAIL:
biuro@top-servis.eu
TEL/FAX:
+48 81 721 67 89

 

DZIAŁ HANDLOWY

 

TEL: +48 530 740 260
TEL: +48 535 434 441